Biznis

Budući ljekari iz Goražda: Nastava traje sat i po dnevno, nemaju profesora ni opreme

banner

Zabrana upisa studenata na prvu godinu Fakulteta zdravstvenih nauka, koji je osnovan u okviru Internacionalnog univerziteta u Goraždu, još je na snazi, potvrđeno je za Faktor iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Rješenje kojim se Internacionalnom univerzitetu u Goraždu zabranjuje upis studenata u prvu godinu studija Ministarstvo obrazovanja BPK izdalo je u maju prošle godine, a prvobitno se odnosilo na sva četiri fakulteta koja djeluju u okviru ovog Univerziteta: društvene, tehničke, edukacijske i zdravstvene nauke.

Brojni propusti i nedostaci

Razlog donošenja zabrane bili su evidentni propusti u pogledu nastavnog kadra i broja zaposlenih, obezbjeđenja učioničkog i drugog prostora, laboratorija, kompjuterske opreme, bibliotečkog i čitaoničkog prostora… Ukratko, sve ono što jedan univerzitet mora da ima, Internacionalni univerzitet u Goraždu nije imao, a u vrijeme kada je osnovan 2014. godine, na Univerzitetu je bilo svega pet stalno zaposlenih.

Iz Ministarstva su menadžmentu Univerziteta dali razuman rok da otklone uočene nedostatke – godinu dana. Međutim, dok su se na fakultetima društvenih, tehničkih i edukacijskih nauka uslovi u međuvremenu koliko-toliko normalizovali, te im je Ministarstvo u avgustu 2016. odobrilo ponovni upis studenata, za Fakultet zdravstvenih studija, odnosno studij Opće medicine, zabrana i dalje važi.

– Komisija Ministarstva će idućeg mjeseca ponovo pregledati kakvi su uslovi na Fakultetu zdravstvenih studija i onda ćemo odlučiti šta i kako dalje – rekli su nam u Ministarstvu za obrazovanje BPK.

Godina studija Opće medicine na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu košta 6.000 KM, navedeno je na web stranici Univerziteta. Za upis na ovaj studij potrebno je uplatiti navedeni iznos i popuniti formular sa ličnim podacima, a prijemnog ispita nema. Prva godina smjera Opće medicine startovala je sa šest predmeta: Anatomija, Histologija i embriologija, Biologija stanice i humana genetika, Medicinska etika, Urgentna medicinska pomoć i Uvod u znanstveno-istraživački rad. Tako je barem bilo predviđeno nastavnim planom i programom.

Međutim, usljed nedostatka nastavnog kadra, studenti koji su upisani prije dvije godine slušali su nastavu samo iz dva stručna predmeta (Anatomija i Historija sa embriologijom), dok su ostala četiri planirana predmeta diskretno “zamijenjena” nastavom iz sociologije, psihologije, informatike i engleskog. Pri tome, studenti nisu morali slušati ni nastavu iz informatike i engleskog. Umjesto toga, mogli su po cijeni od 120 KM kupiti potvrdu o završenim kursevima iz škole za strane jezike “Poliglot”, na osnovu koje im je onda nastavnik tih predmeta upisivao ocjenu 7 u indeks.

“Ako student nije zadovoljan ocjenom može pristupiti polaganju ispita”, navodi se u pravilniku Univerziteta.

Studenti Opće medicine u Goraždu koji su upisali fakultet prije nego što je donesena zabrana Ministarstva i dalje pohađaju nastavu, iako je krajnje neizvjesno na koji način će doći do svoje diplome i hoće li te diplome uopće biti igdje priznate. Prema rasporedu nastave iz marta 2017. za drugu godinu studija Opće medicine, teorijske predmete i vježbe predaje šest asistentica, a nema niti jednog profesora. Fond nastavnih sati je, najblaže rečeno, upitan: dok se, naprimjer, studenti Medicinskog fakulteta u Sarajevu “polomiše” slušajući predavanja i vježbajući od jutra do mraka, njihove kolege iz Goražda imaju nastavu koja traje od 45 minuta do maksimalno sat i po dnevno! Istini za volju, i da žele vježbati – uglavnom nemaju na čemu.

– Na Fakultetu nema nikakve opreme, laboratorije, ničega… Prostorije izgledaju bukvalno kao malo ljepša seoska škola. Studenti ponekad idu na vježbe u zavod i laboratoriju u Kantonalnoj bolnici, ali i to je rijetko – kaže naš izvor.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga za Faktor kaže da je nakon zabrane upisa studenata Internacionalni univerzitet u Goraždu pokrenuo tužbu jer su smatrali da ministar namjerno opstruira njihov rad.

– Žalili su se da je to udar na Univerzitet, da im ne dozvoljavamo da se razvijaju, pa je Vlada naložila meni da ponovo pošaljem komisiju u inspekciju. U međuvremenu su stalno zaposlili 20 ljudi, pet asistenata, iznajmili su još neke prostore… Zbog toga smo napravili izmjenu prvobitnog rješenja, ali što se tiče studija medicine, nisu bili ispunjeni neophodni uslovi. Razumijem da je to njima glavni problem, jer im je studij medicine i najveći izvor finansiranja – kaže Žuga.

Dodaje da Univerzitet jeste u međuvremenu poboljšao uvjete rada, posebno kada je u pitanju broj zaposlenih, ali da će neovisna komisija eksperata krajem maja dati finalnu riječ o studiju medicine.

Studenti iz Turske

Inače, Internacionalni univerzitet u Goraždu zvanično je otvoren u decembru 2014. godine. Osnivači Univerziteta su stomatolog iz Konjica dr. Emir Duranović, te Edina Brutus iz Sarajeva, vlasnica pomenute škole stranih jezika “Poliglot” od koje studenti kupuju certifikate za “polaganje” pojedinih predmeta.

Većina studenata ovog Univerziteta je iz Republike Turske. Mediji su svojevremeno pisali o slučaju stranog studenta Oguzhana Gokturka, koji je na kraju prvog semestra želio napustiti studij u Goraždu i vratiti se u Tursku. Da bi dobio nazad svoje dokumente, morao je platiti i drugu ratu školarine u iznosu od 2.000 eura, te dodatnih 500 eura na ime ispisnice. Student je sve prijavio Tužilaštvu BPK, a u svojoj izjavi je naveo da ga je rukovodstvo Univerziteta ucijenilo da plati 2.500 eura, te kako su mu prijetili da će “u protivnom naplatiti trostruko veći iznos”.

 

Faktor/BHDINFODESK

Related posts

Na prodaju: Proizvodni kompleks Bojnik – Sarajevo

BiH farmeri: Složna braća proizvode juneće meso za pola Bosne

Da li će Hrvatska ulaskom u Schengen postati noćna mora za vozače i privrednike

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment