BiH dijaspora Dopunske škole

Apel aktivista za upis u bh. dopunsku školu u Melburnu: Australija nam nudi besplatno učenje, a mi spavamo

Udruženje nastavnika bosanskog jezika Viktorije u Melbournu apelira na bh. građane u tom gradu da upišu djecu u bosanskohercegovačku dopunsku školu i upozoravaju da bi u protivnom mogli izgubiti akreditaciju Ministarstva za školstvo Viktorije (VCE) što bi moglo imati dalekosežne posljedice za očuvanje bh. tradicije i identiteta u Australiji.

Aktivisti Udruženja Nehrudin Džambegović i Sead Omerović istaknuli su napore koje ulažu da bi škola nastavila s radom, kao i izgradnji svijesti kod roditelja i djece o važnosti učenja maternjeg jezika.

“Neshvatljivo je da to mora raditi nekoliko entuzijasta kao da bosanski jezik nije ničiji, do nas nekoliko. Australija nam nudi besplatno učenje, a mi spavamo”, naglasio je Džambegović.

Ističe da Australija plaća nastavnike koji rade u toj bh. dopunskoj školi, volonteri to rade zbog potrebe da mladi ljudi iz BiH koji žive u Australiji ne bi zaboravili maternji jezik.

“Ako ubrzo ne upišemo dovoljan broj djece, možemo izgubiti akreditaciju za VCE. U tom slučaju više je nećemo dobiti”, upozorio je.

Bosanska škola u Melburnu (Viktorija) radi u okviru VSL (Victorian School of Languages), koja je državna ustanova specijalizirana za održavanje nastave na jezicima etničkih zajednica, a nastava se održava subotom za sve uzraste od 1. do 12. razreda na tri lokacije Caroline Springs (Creekside College), Noble Park (Carwatha College) i Geelong (North Geelong Secondary School). VSL je zadužen za izbor i plaćanje nastavnog kadra, kao i obezbjeđivanje prostorija.

U informaciji dostavljenoj Feni iz agencije BHDINFODESK iz Birminghama navodi se da momentalno imaju šest odjeljenja sa oko 130 učenika od 1 do 12 razreda, uz kvalitetan nastavnički kadar. Početak školske godine planiran je za 10. februar 2018., ali je neophodno izvršiti upis što prije da ne bi došlo do ukidanja razreda i zatvaranja škole.

Inače, u Australiji školska godina počinje krajem januara, a završava se sredinom decembra.

Džambegović kaže da je bosanski jezik priznat od 2006. godine kao izborni predmet u srednjoj školi (11-12 razred, što odgovara 3-4 razredu srednje škole u BiH). Te godine 55 učenika iz Melburna položilo je bosanski jezik na zajedničkom državnom ispitu, što označava kraj srednje škole. Ocjena iz bosanskog jezika se računa u ukupan uspjeh, ravnopravno s drugim stranim jezicima ili predmetima.

Najviše učenika je iz Viktorije (Melbourne, Geelong), a manji broj učenika iz Adelaida, Perta i Hobarta radi po istom nastavnom planu i programu.

U posljednje vrijeme došlo je, kaže, do pada broja upisanih učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

“Mnogobrojna bh. udruženja u Australiji uz podršku Ambasade BiH u Canberri i bh. Konzulata NSW u Sydneju pokušavaju animirati roditelje i učenike da, kroz školu i učenje jezika i tradicije BiH, održe vezu s domovinom”, kaže on.

Precizira da je u 2017. godini radilo šest nastavnika (svaki razred po jedan nastavnik), a nastavnik mora imati dozvolu za rad izdatu od Victorian Insitute of Teaching. Sva odjeljenja su mješovita i uključuju učenike iz više razreda. Broj učenika varira u svakoj grupi, a prosjek je 20.

Naglašava da Udruženje nastavnika bosanskog jezika koordinira rad škola, organizira zajedničke aktivnosti i priredbe a djeluje u Viktoriji od 2005. godine.

“Jedan od najvećih problema u nastavi je nedostatak stručne literature i udžbenika za djecu kojima bosanski nije maternji jezik. Uz pomoć VSL-a Udruženje je pripremilo i izdalo udžbenik za osnovnu školu (početni nivo)”, kaže on.

U cilju unaprjeđenja tog procesa iz Udruženja predlažu izradu online portala za učenje bosanskog jezika, sa stručnim ali i promotivnim sadržajima iz BiH, posjete književnika i kulturno-prosvjetnih grupa iz BiH radi promocije jezika, kulture i tradicije, kao i organiziranje seminara za nastavnike koji rade u dopunskim školama izvan BiH.

Prema popisu iz 2011. u Australiji živi oko 38.000 ljudi rođenih u BiH, ali se smatra da je broj bh. građana više od 50.000 jer je veliki broj rođeno izvan BiH, uključujući i one rođene u Australiji čije je porijeklo iz BiH.

 

Related posts

Luksemburg: Otac Miralema Pjanića pokrenuo biznis u rodnoj Kalesiji

Urednik BiH Info Desk

Uslovna kazna od godinu dana državljaninu BiH u Austriji zbog pljačke crkvi u Kufštajnu i Hofgartenu 1995. godine

MAGAZIN SAVEZA BANJALUČANA U ŠVEDSKOJ: Šeher Banja Luka – Broj 65.

Editor

Leave a Comment