BiH dijaspora

Otvoreno pismo Pokreta „MOST 21“ bosanskohercegovačkoj dijaspori

Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine u inostranstvu

Obraćam vam se kao predsjednik pokreta Most 21 u svoje lično ime i u ime naših članova.

Kao dio bosansko-hercegovačke populacije koji je u ratnim, tragičnim događajima protjeran sa svojih ognjišta, kao i svi vi koji ste zbog teške ekonomske situacije  bili prisiljeni da napustite svoje domove pozivam vas da nam se pridružite i da zajedno stvaramo funkcionalnu državu u kojoj će vladati mir, red, zakon i kojoj će mjesta biti za sve ljude  dobre volje.

Kao čovjek koji je jedan dio svog života proveo u Danskoj svjestan sam problema kroz koji ste prolazili u novim sredinama. Danas ste vi populacija koja je svojim uspjesima  i rezultatima dokazala da svojim kvalitetima, obrazovanjem kompetencijama enormno doprinosite u izgradnji društveno-ekonomskih sistema zemalja u kojima danas radite i živite. Zahvaljući vašim uspjesima pozitivno se mijenjla i percepcija međunarodne zajednice prema Bosni Hercegovini. Danas ste vi značajan faktor u njenom očuvanju.

Vi ste takođe dokaz da Bosna i Hercegovina obiluje stvaralačkim ljudskim resursima i da ste  jako dobro integrisani u državama sa uređenim sistemima u kojima zakon, ekonomija i pravda efikasno funkcionišu.

Kao čovjek koji se prije nekoliko godina vratio iz Danske i osnovao off-shore kompaniju jako dobro znam da  iako daleko od domovine , domovinu nosite u srcu! Zahvaljujući vama i vašim ulaganjima država Bosna i Hercegovina je ekonomski opstala  a njenja valuta očuvala svoju konvertibilnost.

Uprkos svim gore navedenim faktima danas bosansko-hercegovačka dijaspora nema nikakvog društveno-političkog uticaja u državi. Mi iz Mosta 21 želimo to da promjenimo!

Poštovani prijatelji!

Kao što znate društveno političke prilike u Bosni i Hercegovine su veoma teške.  Mladi ljudi svakodnevno napuštaju domovinu , socijalne razlike su sve veće i veće a preko 900 hiljada ljudi živi dnevno od 3-5 km , dakle na donjoj granici siromaštva.  Za to vrijeme kriminal, nepotizam  i korupcija  nastavljaju koninuitet potkopavanja   svih  segmenata naše države. Istorijski revizionizam i nacional-šovinistška politika su u funkciji očuvanja rezultata,  kriminala i korupcije te sprečavanja efikasnog djelovanja B-H pravosuđa.

U borbi protiv ovih pošasti imamo zajedničku odgovornost. Simbolično ime pokreta Most koji predstavljam, govori o našoj viziji da zajedno sa vama gradimo zajedničku  državu po mjeri čovjeka.

Priključite nam se  i podržite se  našim nastojanima da stvaramo bolju Bosnu i Hercegovinu  u ćijoj će izgradnji građani iz dijaspore imati aktivnu ulogu!

 

PS: u nastavku je link, koji govori o osnivaču Pokreta:

https://www.youtube.com/watch?v=50xNAs4Ei9M

 

S poštovanjem,

Amir Reko

Predsjednik pokreta Most 21

 

21 MOTIV “MOSTA 21”- ZA ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA!

Pokret “MOST 21”:  PROGRAMSKI CILJEVI 

O Mostu 21

 Politički pokret “Most 21”, nastao je kao posljednji vapaj osiromašenog I obespravljenog naroda. Poslije- užasnog rata I još pogubnije politike nacionalnih stranaka nakon njega, građani BiH su dovedeni na rub egzistencije, I uvučeni u sistem, koji u gomili ne vidi čovjeka.

Osnivač I idejni tvorac “Mosta 21” g-din Amir Reko, svojim djelom,apostrofirao je čovjeka kao ideal, ali I ideju.Ovu ideju podržavaju svi ljudi koji su u djelu Amira Reka prepoznali ukidanje prava na mržnju, jer moramo priznati, nakon stradanja sopstvene porodice, spasiti porodice iz reda onih “drugih”, može samo onaj čiste duše.Ko onda uopšte ima pravo da mrzi?

Pokret “Most 21” je glas naroda,ali I njegova sigurna kuća-kuća povjerenja I pomirenja.

Misija I vizija

U Pokretu „MOST 21“  fokus našeg političkog organizovanja je građanin, pojedinac, odnosno čovjek. Naše djelovanje često predstavljamo kao „POLITIKU ČOVJEKA“.

Politički idelal našeg pokreta jeste da okupimo te opljačkane, obespravljene, dezorjentisane i prevarene ljude, tu ogromnu većinu populacije ove zemlje, te da se svi zajedno organizovano odupremo ovom nenormalnom stanju. Znači, bez povjerenja građana u naše ideje i vizije teško da možemo proizvesti željene društvene promjene.

Iz svega navedenog definisali su se programski ciljevi Pokreta „Most 21“ :

 1. Unutrašnja i vanjska politika
 • funkcionalan i efikasan model javne uprave.
 • razvoj i jačanje lokalnih zajednica
 • unapređenje položaja BH dijaspore
 • uspostavljanje kvalitetnijih odnosa sa regionom
 • uključivanje BiH u evro-atlanske i druge međunarodne organizacije
 • usklađivanje BH zakonodavstva sa standardima EU
 1. Ekonomska i socijalna politika
 • Rast BDP
 • Definisanje porezne i fiskalne politike
 • Poboljšanje platne bilanse zemlje (pokrivenost uvoza izvozom)
 • Podsticaj mladim ,i stavaranje ambijenta za privlačenje potencijalnh investitora u cilju povećanja zaposlenosti
 • Podsticaj održivog razvoja ruralnih sredina
 • Sprovođenje reformi zdravstvenog i socijalnog programa
 • Modernizacija infrastrukture ( saobraćajne, komunalne, komunikacijske i sl.)
 • Jačanje ekološke svijesti u cilju očuvanja prirodnih resursa
 • Izrada strategija za razvoj turizma, kao bitnog faktora izvozne politike
 1. Osnovna prava i ljudske slobode
 • Sprječavanje diskriminacije po bilo kom osnovu i poštivanje deklaracije UN-a o pravima čovjeka (skupština UN-a 1948.)
 • Uspostavljanje povjerenja među ljudima, kao osnovnog principa ljudske vrijednosti
 1. Profesionalnost i nezavisnost organa upravljanja na svim nivoima vlasti
 • Rad policijskih, sudskih i tužilačkih organa bez utjecaja političkih subjekata
 • Donošenje i provođenje kvalitetnog zakona o porijeklu imovine
 • Uspostava novog seta zakona na sprječavanju kriminalnih i destruktivnih radnji
 • Stvaranje ambijenta za nezavistan rad :obrazovnog sistema, vjerskih zajednica, medija..

Građani trebaju „MOST 21“ podržati primarno zbog sopstvenih interesa. Tu nema prostora za dileme ili kalkulacije jer je naš politički cilj i ideal da ČOVJEKA pozicioniramo kao KLJUČNOG  NOSIOCA PRAVA, a ne kao kolateralnu štetu.

Sve to građani mogu promijeniti,ukoliko se organizuju kroz ideje Pokreta „MOST 21“.

Pokret „MOST 21“ ima znanje i opredijeljenost da Bosnu i Hercegovinu pretvori u društvo koje funkcioniše na racionalnim osnovama. U narednom periodu intenziviraćemo aktivnosti na planu objašnjavanja modela rješenja za nagomilane sistemske probleme. Na građanima je da sami procijene da li trebaju vjerovati sopstvenom razumu ili manipulacijama kakve im decenijama podastiru.

Ovaj program ima za cilj da javnosti predstavimo našu odlučnu namjeru da se izborimo da svi stanovnici BiH i realno imaju ista prava i mogućnosti, da nam zemlja bude domovina, a kuća da nam bude dom.

Budimo dio Evrope i živimo u 21. Vjeku sa „Mostom 21“, jer to je put čovjeka, a naše različitosti su naše bogatstvo.

 

POKRET MOST 21

Tekija 6, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 (0)61 961 977

E-mail: info@most21.ba

Web: www.most21.ba

Transakcijski račun:

1401011200541194

SBERBANK BH d.o.o. Sarajevo

IBAN: BA391401011200541194

SWIFT Code: SABRBA22

Pokret registrovan kod:

Općinski sud u Sarajevu

Rješenje broj:

065-0-F1-17-000019

 

 

Related posts

Uskoro: Novo produženje roka za otkup stanova certifikatima

IGK: Snažna poruka Kanade povodom 25. godišnjice od Genocida u Srebrenici

Urednik BiH Info Desk

Chicago: Promovisan novi dvojezični bosansko-engleski udžbenik za mektebsku nastavu u dijaspori

Leave a Comment