BiH dijaspora

Saint Louis Islamic Center “Nur” započeo je projekat gradnje srebreničkog cvijeta

banner

Svaki cvijet ima svoj život, svoju čar, neodoljivu ljepotu i miris. Svaki cvijet procvjeta da bi živio i da bi mu se neko obradovao. Samo jedan cvijet nosi tužnu i bolnu poruku. Samo je jedan cvijet simbol nevinosti, boli, smrti i stradanja. To je plod 11. jula 1995 godine. Godine tuge, jecaja, boli, krvi i smrti. To je Cvijet Srebrenice.

Saint Louis Islamic Center “Nur” započeo je projekat gradnje srebreničkog cvijeta, radovi su u toku i sukcesivno napreduju. Planirana je površina prečnika cvijeta od 7 metara. Tako će uskoro u Saint Louisu procvjetati cvijet od bijelog mermera sa neispričanom pričom. Mi se nadamo da će srebrenički cvijet u dvorištu džamije “Nur” u Saint Louisu svjedočiti o vremenu koje se ne može iskazati riječima i čuvati tajne krvavih staza, uplakane djece, majki i sestara. Njegovo postojanje će pokazati našu ljubav i suosjećanje sa žrtvama srebreničkog genocida. Bijela mermerna ploča neće dozvoliti da sjećanja na polje bijelih nišana izblijede. Nad njom će tišinu samo remetiti dova i pomisao: “Neka se nikom nikad ne desi Srebrenica!”

Naša obaveza u dijaspori je da ostavimo nešto za generacije koje dolaze. Nešto, što im neće dozvoliti da zaborave ko su i gdje pripadaju. Ovaj cvijet je simbol suosjećanja, simbol opomene i trajnog zavjeta. Mi moramo živjeti sa sviješću o istini koja se ne smije zaboraviti i pomračenju ljudskog uma koji se nikad neće moći interpretirati. Mi smo prinuđeni da se prisjećamo najvećeg zločina koji Evropa pamti nakon Drugog svjetskog rata. Naša uloga je da budemo glas našoj djeci i budućim generacijama, kako bi oni donosili svjetlost u najtamnije kutke svijeta-prezentirajući gorku istinu stradanja zasnovanoj na mržnji. Putujući kroz poslijeratni period, golgote Srebrenice predstavljene su i od strane brojnih umjetnika na slikarskim platnima, kroz pjesme i knjige, pozorišne predstave i dokumentarne filmove, izlozbe, muzeje i priče. One su zabilježene u mnogim eksperimentalno naučnim istraživačkim radovima koji su otvorili niz etičkih, socijalnih i političkih pitanja. S istim ciljem, 8000 kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, mermerni cvijet srebrenice u dvorištu džamije “Nur” ući će u historiju Saint Louisa čije će postojanje biti naša vječna bol. Srebrenički cvijet u Saint Louisu ostat će uspomena našoj djeci da prenose s generacije na generaciju i da kultiviraju sjećanja na naše šehide koji nisu mrtvi, koji “su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati.” (Ali Imran, 169-170)

SREBRENICA

Every flower has its own life, its charm, irresistible beauty and smell. Every flower blooms to live and wants to make someone happy. Only one flower carries a sad and painful message. Only one flower is a symbol of innocence, pain, death, and suffering. It is a product of July 11, 1995. Years of sorrow, chastisement, pain, blood, and death. It is a flower of Srebrenica. Saint Louis Islamic Center “Nur” started the project of building a Srebrenica flower. Construction is underway and successively progressing. The diameter surface of the flower is planned to be 7 meters. Therefore, in the near future, in Saint Louis will blossom a flower of white marble with an unspoken story. We hope that the Srebrenica flower in the yard of the “Nur” mosque in Saint Louis will testify a time that can not be expressed in words and guard the secrets of bloody trails, weeping children, mothers and sisters. Its existence will show our love and compassion for the victims of the Srebrenica genocide. A white marble flower will not allow the memories of the white grave monuments to fade. Here, the silence can only interrupt the dua and the thought: “Let no one ever happen to Srebrenica!” Our obligation in the Diaspora is to leave something for the generations that will come. Something that will not allow them to forget who they are and where they belong. This flower is a symbol of compassion, a symbol of warning and a permanent promise. We must live with the awareness of the truth that shall not be forgotten and the darkness of the human mind that can never be interpreted. We are forced to remember the biggest crime Europe has been remembering since World War II. Our role is to be the voice of our children and future generations in order to bring light into the darkest corners of the world-presenting the bitter truth of hate-based suffering. Traveling through the postwar period, the suffering in Srebrenica is also represented by numerous artists on the painter’s canvases, through songs and books, theater performances and documentaries, exhibitions, museums and stories. They are recorded in many experimental scientific research papers that have opened up a series of ethical, social and political issues. With the same goal, 8000 kilometers away from Bosnia and Herzegovina, the marble flower of Srebrenica in the yard of the “Nur” mosque will be recorded in the history of Saint Louis, whose existence will be our eternal pain. The Srebrenica flower in Saint Louis will remain a memorial for our children to transfer from generation to generation and to cultivate memories of our beloved who passed away and who are “alive and abounding in His Lord, rejoicing over what Allah has bestowed upon His goodness and glad for those who have not yet joined them, for whom there will be no fear, and who will not grieve for anything. “(Ali Imran, 169-170)

Fatima Dizdarević

 

Related posts

Mia Marić odbranila doktorat u Manchesteru i postala najmlađa doktorica nauka iz BiH

Editor

BADEU stvara evropsko jato bosanskih akademskih zajednica: Naredno okupljanje 25. novembra u Frankfurtu

Urednik BiH Info Desk

Derby: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Editor

Leave a Comment