Moj stav

IGK: Granice Bosne i Hercegovine su granice bošnjačke opstojnosti

banner

Bosna i Hercegovina i Bošnjaci se moraju suočiti sa istinom o stavu udružene antibosanske koalicije prema njima i prema Bosni i Hercegovini. Potpuna emancipacija Bošnjaka kao naroda je jedino moguća u državi Bosni i Hercegovini, na cijeloj njenoj teritoriji. Bez države Bosne i Hercegovine nema bošnjačkog naroda. Bošnjaci moraju svoj opstanak isključivo vezati za bosanskohercegovačku državu u okviru koje mogu realizovati svoje nacionalne komponente, bosanski jezik, historiju, kulturu, tradiciju, ali i istinu, pravdu i kulturu sjećanja. Samo u državi Bosni i Hercegovini, Bošnjaci se mogu suprostaviti ponižavanju žrtava agresije i genocida, razvijati kulturu sjećanja, suprostaviti se falsifikovanju naučno istraživačkih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu.

Bosnu i Hercegovinu su mnogi pokušali uništiti, posebno u posljednjoj agresiji devedesetih godina prošlog vijeka, ali u tome nisu uspjeli zbog čega se ne smije u miru podleći pritiscima i dozvoliti da se univerzalne bosanskohercegovačke vrijednosti za koje su mnogi dali živote uništavaju.

Višegodišnja antibosanska, pa samim tim i antibošnjačka kampanja koja posebno eskalira u Sjevernoj Americi  se mora konačno zaustaviti i sankcionisati. Napadi na suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine traži jedinstven odgovor jedinstvene bosanskohercegovačke koalicije, posebno u dijaspori.Bošnjačka opstojnost unutar jedinstvene bosanskohercegovačke države prije svega podrazumjeva traženje savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o suštinskom pitanju – da li se genocid isplati ili ne, odnosno da li se izvršenjem genocida mogu steći koristi. 


Institut za istraživanje genocida Kanada

Related posts

Fra Ivo Marković: Vučić, Dodik, Čović sve su to despoti koji kontroliraju medije, peru mozak narodu i ispunjavaju ga agresijom

Mustafa Cerić uputio važno životno upozorenje Bošnjacima širom svijeta

Ako ne nametne Zakon o zabrani negiranja genocida Incko ne poštuje žrtve, porodice, presude iz Haga!

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment