BiH dijaspora Najčitanije

Chicago: Prvo muslimansko udruženje u Americi osnovali su Bošnjaci 1906.godine !

banner

Muslimanski imigranti iz cijelog svijeta pocetkom prošlog stoljeća u talasima su doseljavali u Ameriku u potrazi za ekonomskom sigurnošću i bijegom iz političkih kriza.

1890 ih godina Čikago je bio jedan od najvećih svjetskih centara te kao takav magnet za doseljenike.

Bošnjaci su bili među prvim muslimanskim doseljenicima u Čikago a broj muslimana od tada je konstantno rastao.

Malo poznata a veoma zanimljiva ćinjenica je ta što su upravo Bošnjaci osnovali prvu muslimansku organizaciju u Americi i to davne 1906.godine pod nazivom Džemijetul Hajrije koje je imalo za cilj da okuplja muslimane i baštini vjeru i tradiciju Bošnjaka.

Primarna zadaća ovog odruženja bila je skrb nad bolesnim i ukop muslimana kao i dočeg novih muslimana u Ameriku.

Izvor: Resul Mehmedović (DIALOGOS)

Foto: secretsof.world

Related posts

Tuzlanka Alma Malčinović iz Švicarske: Ljudi su postali samostalniji, solidarniji i humaniji

Urednik BiH Info Desk

Jasminka Hasanbašić iz Kopenhagena: Danska uvela drastične mjere u borbi protiv koronavirusa

Urednik BiH Info Desk

RS na grbači FBiH:Ovi podaci pokazuju ko troši više novca, ko više prodaje i kako se taj novac dijeli

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment