BiH dijaspora

Poziv iz Njemačke medicinarima iz BiH: Početna plaća 2.000 eura

Agencija za rad i zapošljavanje BiH najavila je da će treći krug intervjua za “Triple Win” projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2019. godini, biti održan od 30. septembra do 4. oktobra, a rok za prijave je do 13. septembra.

U Javnom pozivu za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, između ostalog, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, navodi se da se radi o mjestu asistenta za zdravstvenu njegu, do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalificiranog zdravstvenog radnika.

Aplicirati mogu državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove navedene u tom javnom pozivu, ali prednost kod odabira imat će nezaposlene osobe registrirane na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

U uvjetima za kandidate kao stepen obrazovanja navodi se minimum srednja medicinska škola (IV stepen), profil medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera. Kandidati koji su završili srednju medicinsku školu putem prekvalifikacije ne mogu učestvovati u “Triple Win” projektu. Poznavanje njemačkog jezika nije obavezno, ali je prednost.

Vrsta radnog odnosa, na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika. Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika. Zaposleni ima mogućnost da, nakon određenog perioda, prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobivanje stalne boravišne dozvole.

– U skladu s pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci. Početna mjesečna plaća iznosi minimalno 2.000 eura (bruto), do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, a poslije nostrifikacije minimalno 2.400 eura (bruto) – navodi se.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao, sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje. Izabrani kandidati bit će uključeni u projekt “Triple Win”- regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj.

Projekt “Triple Win”, u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.

Za dodatne informacije o Javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom “Triple-Win” projekt.

Related posts

Prof. dr. Amra Šabić-El-Rayess nova globalna ambasadorica Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Urednik BiH Info Desk

Profesorica Amra Šabić-El-Rayess od Vlade SAD-a dobila nagradu od 750.000 dolara

BHD Info Desk Administrator

Putnici u tranzitu kroz Sloveniju mogu natočiti gorivo bez covid-potvrde

Editor

Leave a Comment