Moj stav Pogledi

Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici: Borba protiv toga važnija nego ikad

banner

Uoči 25. godišnjice obiležavanja genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava u Memorijalnom centru Potočar, Memorijalni centar Srebrenica objavio je Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici, koji predstavlja rezultat jednogodišnjeg istraživanja aktivnosti negiranja, minimiziranja i relativiziranja zločina genocida od strane institucija i pojedinaca u zemlji i svijetu, a čiji je autor Monica Hanson Green. 

U predgovor u koji je napisao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić navodi se da je borba protiv negiranja genocida važnija nego ikada prije jer je posljednjih godina to negiranje umjesto da se smanji postalo još podmuklije na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. 

“Došlo je vrijeme da Memorijalni centar preuzme vodeću ulogu na tom putu. Premda institucija postoji još od 2001. godine, Memorijalni centar je nužno bio preokupiran sumornom odgovornošću za ukop ubijenih i identificiranih žrtava genocida. No, sada otvaramo i jedno važno novo poglavlje razvoja ove ustanove, nastojeći da se pozicioniramo kao predvodnici u radu na podizanju svijesti i obrazovanju o genocidu širom svijeta. Ovaj izvještaj je prvi korak na tom putu. Koristim se ovom priliku da zahvalim Monici Green, vodećoj istraživačici i autorici publikacije, te timu ljudi koji je dao neizmjeran doprinos u realizaciji Hasanu Hasanoviću, Nedimu Jahiću, Hikmetu Karčiću, Harizu Haliloviću, Admiru Mulaosmanoviću, Mirnesu Sokoloviću, Amri Begić Fazlić i Šefiki Đozić”, kazao je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

Izvještaj je urađen na bosanskom i engleskom jeziku, te obuhvata istraživanje konteksta rata u BiH, politike “etničkog čišćenja” i ratnih zločina u istočnoj Bosni koji su prethodili genocidu u Srebrenici, radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i Suda BiH.

Također, analizira aktivnosti zvaničnih institucija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini i Srbiji na prikrivanju zločina genocida, detaljno istražuje nacionalističke narative koji se tiču negiranja genocida, broja žrtava i drugih poruka dominantnih u javnosti. Izvještaj obuhvata i nekoliko studija slučaja, preglede sadržaja nekoliko publikacija koje direktno negiraju genocid, a donosi i informacije o međunarodnim akterima koji su aktivno učestvovali u kampanji negiranja genocida.

“Svako ko ovaj izvještaj odluči pročitati u dobroj vjeri, pronaći će tu kvalitetne podatke i informacije, utemeljene na činjenicama i istini. Uzimajući u obzir izuzetnu osjetljivost materije kojom se izvještaj bavi, ponosni smo na činjenicu da niti jedan red ove publikacije nije usmjeren protiv srpskog naroda kao cjeline, već uvijek i isključivo protiv pojedinaca i institucija sistema koji stoji iza genocida i njegovog negiranja. Nadam se da smo načinom na koji komuniciramo ključne poruke ovog istraživanja postavili model o tome kako čistim činjenicama, naučnim pristupom i visokim akademskim standardom istraživanja možemo govoriti o genocidu u Srebrenici, ne dopuštajući da emocije i ‘nacionalni narativi’ utiču na ono što ova institucija ima da kaže o genocidu, počiniocima, negatorima i odgovornim institucijama”, zaključio je Suljagić.

Ovaj izvještaj je prvi ovakve vrste, a Memorijalni centar već radi na razvoju projekta koji će omogućiti da monitoring negiranja genocide i izvještavanje javnosti o tome postane stalna i redovna aktivnost institucije. Izvještaj će biti dostavljen domaćim i međunarodnim institucijama, a posebno partnerima u akademskoj zajednici.

Izvještaj je dostupan na www.srebrenicamemorial.org.

Patria

Related posts

Siromaštvo je najveći problem: U BiH 2.400 ostavljene djece

Istraživanje: Većina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno

KONJI I KONJANICI IZ KONJICA

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment