Tag : demonstracije

BiH dijaspora

5MFBH učesnik mirnih demostracija na Trgu Republike u Parizu

BHD Info Desk Administrator
“5 Million Friends of Bosni5MFBH – “5 Million Friends of Bosnia and Herzegovina” učesnik  mirnih demostracija na Trgu Republike u Parizu Bosanci i Hercegovciširom svijeta i istinski prijatelji BiH smo odlučni da štitimocivilizacijske tekovine i vrijednosti, građansku, jedinstvenu, demokratsku i suverenu BiH. Istorija je potvrdila da je Bosna jedna od najstarijih država naBalkanu, čemu svjedoči Povelja bosanskog bana Kulina, najstariji državni dokument južnoslavenskih naroda i država. Bosna je već u 12. vijeku imala uređenu državu, svoje pismo – Bosančicu, govorila starobosanskim narodnim jezikom, iodržavala veze sa drugim državama. Ove istorijske...
https://bhdinfodesk.com/wp-content/uploads/2020/10/hub.jpg