Dopunske škole

Održan okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori

banner

U hotelu Bosnia u Sarajevu održan je Okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori, a skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika dopunskih škola

“Okrugli sto o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH” organizovali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacija Naša perspektiva dana 17.4.2019. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu.

Skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika dopunskih škola – nastavnika maternjeg jezika, predstavnika organizacija iz dijaspore iz pet zemalja (Austrija, Njemačka, Slovenija, Švedska, Velika Britanija), predstavnici institucija u BiH nadležnih za saradnju sa iseljeništvom i dopunsko obrazovanje: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih institucija i Brčko distrika BiH iz oblasti obrazovanja i kulture, te predstavnici Grupacije Naša perspektiva.

Okrugli sto organizovan je s ciljem doprinosa predstavnika iseljeništva razvoju Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom s fokusom na očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu, potrebama i izazovima, te preporukama Evropske komisije vezanim za ovu oblast.

U prvom dijelu Okruglog stola predstavljene su aktivnosti na unapređenju dopunskog obrazovanja, iskustva i modeli učenja maternjeg jezika u iseljeništvu, dok je drugi dio bio posvećen učešću isljeništva u razvoju politika, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Predstavnici iz iseljeništva su iskazali svoje zadovoljstvo na prilici koja im je pružena da iznesu predstvanicima institucija BiH svoje aktivnosti koje provode u dopunskim školama, učenju maternjeg jezika kao i poteškoćama sa kojima se susreću.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo ovakvom vrstom skupa te dogovoreno da se slični skupovi organizuju u budućnosti. Na okruglom stolu doneseni su zaključci koje će realizirati institucije u BiH kao i predstavnici iz iseljeništva.

Moja BiH

Related posts

Nisam Bošnjakinja, ali moj jezik je bosanski

Editor

Negiranjem bosanskog jezika RS krši međunarodno pravo

Da li savremeno obrazovanje utiče na unaprijeđenje nastavnog kadra?

Editor

Leave a Comment