Kultura

“Dani Ahdname” u Sarajevu: Promocija humanosti i multikulturalnosti

banner

U Sarajevu je danas organizirana 17. manifestacija ”Dani Ahdname“ na kojoj je svečano obilježena 556. godišnjica od uručivanja Ahdname sultana Fatiha II Mehmeda bosanskim katolicima, kojom su im garantovana prava vjerskog djelovanja i sigurnost.

Manifestacija je održana u organizaciji udruženja Bosansko-tursko prijateljstvo “Bosfor”.

Povelju Prijatelj Bosne dobili su Opština Rožaje, Crna Gora i Esad Džudžo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, a u znak zahvalnosti za izuzetan doprinos očuvanju i afirmaciji multikulturalne, demokratske i suverene Bosne i Hercegovine.

Almir Avdić, predsjednik Skupštine Opštine Rožaje ukazao je na činjenicu da je Rožaje tokom historije primao veliki broj izbjeglica, čak i dok su se sami suočavali s problemima.

Vjeruje da je današnji skup, prije svega promocije multikulturalizma i humanosti jedan od iskoraka za bolju, pravedniju i čovječniju budućnost svijeta.

Esad Džudžo kazao je kako ovu povelju shvata kao doprinos onome što je vidljivo u Bosni, paradigmi različitosti na relativnom malom prostoru gdje su prisutna četiri civilizacijska kruga.

Povelju Zlatna Ahdnama, koja se dodjeljuje za sveukupni doprinos obnovi nezavisnosti, međunarodnom priznanju, odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta multikulturalne i demokratske Bosne i Hercegovine, dobili su prof. dr. Hasan Balić i profesor David Kamhi.

Hasan Balić kazao je osvrnuo se na sliku BiH i značaj Ahdname.

– Dragi moji prijatelji, mi Bosanci i Hercegovci doživljavamo Ahdnamu kao dio naše historije i memorije koja nam je zakinuta na jedan nemoralan i nepravedan način, ali o tom drugom prilikom. Ahdnama je međunarodni pisani izvor prava kojim je donosilac Ahdname spustio milost na ovaj svijet i lađu nesretnog svijeta uputio pravoj luci spasa. To je u tom momentu bila BiH, jedina država u kojoj su sloboda prava i pravda zaštićeni zakonom – rekao je Balić.

Dodao je kako je ponosno biti Bosanac i Hercegovac, Bosanka i Hercegovka i ponosno čitati Ahdnamu, a zemlju poput BiH nositi u srcu. Rekao je kako je BiH društvo prijatelja i zamolio prijatelje, velike sile da BiH vrate ono što joj pripada, a što joj je na nepravan način uzeto.

David Kamhi održao je čas historije i podsjetio kako je Ahdnama sultana Mehmeda Fatiha jedan od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima i slobodama u historiji.

– Svi mi se moramo zalagati se i boriti se za suživot, odbranu, nezavisnost, multikulturalnost, multinacionalnost i multikonfesionalnost i ugled koji država BiH uživa u cijelom svijetu – rekao je Kamhi.

Osmanski sultan Mehmed II Fatih je, nakon osvajanja Bosne 1463. godine, bosanskim franjevcima na polju u Milodražu kod Kiseljaka izdao čuvenu Ahdnamu. Fatih je Ahdnamu predao fra Anđelu Zvizdoviću, starješini franjevačkog reda u BiH, kao dokument kojim bosanskim katolicima garantuje ličnu i imovinsku sigurnost, kao i slobodu vjerskog djelovanja.

Izdavanju Ahdname prethodio je čuveni govor gvardijana Bosanske franjevačke kustodije fra Anđela Zvizdovića, u kojem je on od sultana Mehmeda II Fatiha zatražio garanciju života i slobodu ispovijedanja vjere za katolike, obećavši mu pri tome da će biti “poštovan kao bosanski kraljevi”. U znak poštovanja, sultan je svojim plaštom ogrnuo fra Anđela Zvizdovića.

BHDINFODESK

Related posts

IN MEMORIAM MILENA DRAVIĆ : NAŠA BOSANSKA CURA

Pjesnik Šimo Ešić i dalje vjeruje da će biti više ljudi koji će čitati knjige

Editor

Ambasada Bosne i Hercegovine u Canberri: Premijerno prikazan dokumentarni film “Dream Team Babe”

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment