Biznis

Bosna i Hercegovina i Makedonija najkorumpranije zemlje u regionu

banner
Tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja organizovao je danas radionicu na kojoj je analizirano stanje u oblasti korupcije, dobrog upravljanja i javnih usluga u Federaciji, a vezano za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. Prema podacima Indeksa percepcije korupcije za 2018. godinu (Transparency International), na listi od 180 zemalja, BiH zauzima 89. mjesto. Ta pozicija je skoro konstantna unazad nekoliko godina, te je, zajedno sa Makedonijom, BiH najlošije pozicionirana u regionu.
Analiza Globalnog barometra korupcije je pokazala da građani BiH smatraju neefektivnom vlast i njene napore protiv korupcije. Kao najkorumpiraniji segment društva spominje se zakonodavna vlast, pravosuđe i političke partije. Masivan javni sektor je nedovoljno efikasan i nefunkcionalan. Istraživanja kvaliteta upravljanja, među kojima su indikatori upravljanja Svjetske banke, ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u svih šest dimenzija upravljanja koje istraživanje obuhvata, u pojedinim dimenzijama kao što je odgovrnost, su trendovi negativni u poređenju s prethodim godinama. Postupak, procedure i modaliteti pružanja javnih usluga nisu prilagođeni savremenom načinu života i po pravilu se kreiraju izolovano od korisnika usluga i uspostavljaju na način koji više odgovara pružaocu. Neefikasnost, neizvjesnost, otežana dostupnost, složene i nepotrebne procedure, ponovoljeni zahtjevi za dostavljanjem dokumenata i dokaza, te nizak nivo zaštite prava korisnika su neke od zajedničkih odlika za pretežan dio javnih usluga što se odražava i na ekonomski razvoj. Proces reformisanja pravosuđa u BiH odvija se više od dvije decenije, ali dometi i efekti dosadašnjih reformskih napora su vrlo ograničeni. Ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa putem političkih uticaja i pritiska svakako predstavlja jedan od najznačajnijih izazova u radu pravosuđa. U toj ocjeni se podjednako slažu Evropska komisija, nezavisne analitičko-istraživačke organizacije, kao i nosioci najviših pravosudnih funkcija. Garantovanje i zaštita ljudskih prava nisu osigurani u punom kapacitetu. Moderator ove radionice je Srđan Blagovčanin, a učesnici su predstavnici ključnih aktera iz navedene oblasti. Tokom rada će, na osnovu analize problema, potencijala i izazova, predložiti rješenja koja će dovesti do poboljšanog rada javnih ustanova, kao i vladavine prava, odnosno zaštite ljudskih prava građana Federacije BiH. Nakon ove kao i ostalih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u ključnim oblastima drustveno-ekonomskog života Federacija BiH, odnosno predložena razvojna rješenja, slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., strateški ciljevi i okvirni prioriteti. Realizaciju svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i Vlade Švicarske, saopćeno je iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja.
BHDINFODESK

Related posts

Tek sada slijedi egzodus iz Bosne i Hercegovine: Danska i Njemačka olakšale proceduru zapošljavaja radnika iz zemalja koje nisu članice EU

Jedan let manje sa Butmira: Bez direktne avio linije Sarajevo – Brisel

Pozitivna Bosna i Hercegovina: Duga Tehna – Proizvodnja i izvoz jedini pravi put do uspješne firme

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment