BiH dijaspora Najčitanije

KUDA IDE BIH DIJASPORA (17) Ernad Deni Čomaga: BiH Lična karta za dijasporu bez bh-državljanstva?

banner

Da li uvođenje jednog posebnog boravišnog statusa za osobe bez BiH državljanstva a koji vuku porijeklo iz BiH može da ublaži bijelu kugu u BiH i da unaprijedi ekonomski napredak i suradnju?

Velika grupa bh-dijaspore!

Procijenjuje se da se od 1996 godine preko 100.000 osoba odreklo BiH državljanstva sa rastućim trendom. Mnoge države, posebno u Evropi ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo ili otežavaju isto. Mnoga djeca rođena u zemljama zapadne Evrope nikada i nisu stekli BiH državljanstvo, te se time može dodati još oko 100.000 osoba koji vuku porijeklo a nemaju BiH državljanstvo. Trendom odlaska stanovništva pojavljuje se i opasnost da bi dodatnih 80.000 osoba u narednih 5 do 6 godina moglo se odreći BiH državljanstva što za jednu malu državu kao BiH znači demografsku katastrofu.

Stranac u svojoj zemlji?

Razlozi odricanja su razne prirode ali najrjeđe vezani za nezainteresiranost za BiH. Mnogi građani BiH priželjkuju državljanstvo zemlje u kojoj borave iz razloga da bi stabilizirali ekonomske okolnosti, stekli puna prava ekonomske participacije (mogli osnovati firme, dobiti bolje poslove, uključiti se u društvene procese itd.). Nerijetko je odricanje državljanstva BiH većini ogromna dilema, jer se time gubi formalna veza sa rodnom grudom. Sticanjem drugog državljanstva i odricanjem BiH državljanstva, građani gube određena prava i otežavaju mogućnost povratka u domovinu, što dodatno pospješava asimilaciju istih u zemljama u kojima borave. Kada bi se htjeli vratiti, investirati u BiH, pokrenuti firme ili se čak zaposliti u BiH bi im isto bilo maksimalno otežano. Dugotrajno i komplikovano sticanje boravišne dozvole i radne dozvole u BiH značajno otežava mogućnost „života na relaciji“. Lina iskustva su pokazali da određene kompanije iz BiH su htjele zaposliti osobe bh porijekla, koji su bili spremni da se privremeno vrate u BiH, no birokratske procedure su bile otežavajuće okolnosti za ovaj neuspješni poduhvat.

Boravišni status „Dijaspora/Iseljenik“

Jedna mogućnost ponovne uspostave „veze“ osoba bez BiH državljanstva, a koji vuku porijeklo iz BiH je uvođenje jednog specijalnog statusa boravka za dijasporu. On bi bio drugačiji od onog prema strancima koji nemaju porijeklo iz BiH, te bi olakšao boravak i poslovanje u BiH. Sticanje istog bi se ostvarivalo samom prijavom u BiH, uz dokaz ličnog porijekla iz BiH ili roditelja. Ovakav boravak bi se odražavao u izdavanju „Lične karte za dijasporu“ kojom bi ste stekla prava kao neograničenog boravka u BiH, neograničenog prava poslovanja i zaposlenja u BiH, jednak položaj u pogledu vlasničkih prava ali i poreskih obaveza. Ovakav status bi trebao da bude skoro pa identičan statusu državljana, no sa malim ali značajnim izuzetcima. Osoba sa ovim statusom ne bi imala pravo glasa na općim izborima u BiH i ne bi mogla biti kandidat za zakonodavne i izvršne pozicije. Suprotno tome bi se dozvoljavalo aktivno i pasivno učestvovanje na lokalnim izborima uz pretpostavku dužeg vremenskog boravka u lokalnoj zajednici. Isto tako bi se osobama sa ovim statusom dozvoljavalo da rade u određenim pozicijama državne službe, sa izuzetcima u snagama sigurnosti.

Uvezivanje novih generacija sa BiH i potencijal razvoja

Uvođenje ovakvoga boravišnog statusa bi gradio nove mostove između dijaspore i BiH, te formalno vezao više stotina hiljada osoba koji više nemaju ili nikako nisu imali BiH državljanstvo za Bosnu i Hercegovinu. Ovakav pristup bi mogao usporiti otuđenje jedne cijele generacije mladih od BiH, usporiti asimilaciju, pospješiti održivi povratak osoba i lakši ulaz investicija u BiH. Ovim pristupom sve strane mogu samo dobiti, te država Bosna i Hercegovina učiniti jedan veliki značajan korak ka izgradnji mostova prema mnogobrojnoj dijaspori.

Autor
Mag. Iur. Ernad Deni Čomaga LL.M.

 

O Autoru:

Ernad Deni Čomaga, rođen 1986 u Sarajevu, magistar pravnih nauka i stručnjak za javne nabavke njemačke i EU. Diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu, magistarski studiji obavljao u Berlinu i Heidelbergu. Trenutno živi u Frankfurtu i radi u kao expert za javne nabavke u jednoj od najvecih advokatskih kompanija u Njemačkoj. Dugogodišnje omladinski aktivista i studentski lider u BiH.

 

 

Mag. Iur. Ernad Deni Čomaga LL.M.

 

BHDINFODESK

 

 

Related posts

Brčanka Ida Fazlić započinje doktorat na European Synchrotron Radiation Facility

Editor

Norveška: Apeli za opstanak jedinstvene, nedjeljive i prosperitetne domovine

Urednik BiH Info Desk

Pozivamo Vas na serijal javnih online predavanja Bosanskog Akademskog Društva u Austriji

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment