Dopunske škole

Danska: Konferencija o važnosti i očuvanju maternjeg jezika

Imajući u vidu značaj i vrijednost očuvanja Bosanskog jezika Odbor bosanskohercegovačkih učitelja (OBHU) iz Danske organizovao je drugu po redu konferenciju na temu o važnosti Bosanskog jezika i njegovom očuvanju. Ova konferencija održana je samo jedan dan nakon izuzetno uspješno organizovane smotre kulture i školstva bosanskohercegovačke dijaspore u Danskoj.

Konferenciju je otvorila i sa njenim programom goste upoznala predsjednica OBHU Jasna Hasanbašić. Nakon toga prisutnima su se obratili Slavica Grozdanić,Otpravnica poslova Ambasade BiH u Danskoj i gospodin Rašid Hadžović, ministar kulture i sporta HNK iz BiH. U nastavku su održana predavanja o načinu i metodama rada dopunskih bh škola u Danskoj. O tome su govorili Jasna Hasanbašić, predsjednica OBHU, Naser Bašić, predavač u školi Esbjerg, Emina Bahtijar, predavač u školi Odense, a o iskustvima u obrazovanju djece, sa aspekta roditelja, govorila je Mersiha Dilaver. Posebnu pažnju prisutnih privukla je Doktor pedagogije i stručnjak za pitanja dvojezičnosti gospođa Dina Mehmedbegović-Smith iz Engleske koja je održala izuzetno vrijedno predavanje na temu: „Zdrava jezička dijeta: Šta svaki edukator treba da zna o kognitivnim prednostima dvojezičnosti“.

U nastavku konferencije učešće su uzeli i gosti iz Švedske Kenan Jašarspahić,Predsjednik Saveza bh udruženja Švedske, Sadeta Murić, koordinator za školstvo u Švedskoj, te Meho Kapo, društveni radnik, PR Saveza bh udruženja u Švedskoj. Nakon tih obraćanja održana je radionica u kojoj su prisutni podijeljeni u 5 grupa prodiskutovali pitanja koja su na konferenciji tretirana. U nastavku, nakon izlaganja predstavnika svih grupa, iznešeni su zaključci vezani za organizovanje na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Posebno je naglašen značaj povezivanja i zajedničkog djelovanja bh dijaspore u zemljama Skandinavije na očuvanju Bosanskog jezika i njegovanju naše kulture, tradicija i običaja naše domovine. U svemu tome fokus je bio na najmlađe generacije. Utvrđeni su nosioci ovih obaveza koji će sačiniti poseban plan aktivnosti, te odrediti nosioce i rokove njihove realizacije.

I ovom prilikom mora se naglasiti izuzetna uloga Odbora bh učitelja u Danskoj koji je ovu konferenciju organizovao. Na kraju se mora istaći značajna pomoć Ambasade BiH u Kopenhagenu u čijim je prostorijama ova konferencija i održana.  V.Bašić / BHDINFODESK

Related posts

Stuttgart: Novogodišnji pokloni za učenike bosanske škole

Njemačka: Čestitke aktivistima i aktivistkinjama BiH u dijaspori koji rade na očuvanju maternjeg jezika

Urednik BiH Info Desk

U Stuttgartu održan sastanak rukovodstva Saveza dopunskih škola BiH: PRIPREME ZA SUSRETE BOSANSKIH DOPUNSKIH ŠKOLA

1 comment

Danska: Konferencija o važnosti i očuvanju maternjeg jezika | BHRF Press 24/02/2020 at 17:05

[…] V.Bašić / BHDINFODESK […]

Reply

Leave a Comment