BiH dijaspora

IGK: Bez obzira na napade mi nikada nećemo bježati od istine

Saopćenje povodom kontinuiranih napada na IGK

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je od samog osnivanja predmet napada od strane negatora genocida, plaćenih lobista – falsifikatora sudskih, naučnih i historijskih činjenica o agresiji i genocida u BiH, glorifikatora ratnih zločina i ratnih zločinaca. Napadi su posebno eskalirali u vremenu intezivnih aktivnosti oko savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o ukidanju entiteta RS, nastalog na rezultatima genocida. Polazeći od činjenice da je samo postojanje entiteta RS, nakon niza Presuda za genocid tvorcima ovog zločinačkog projekta nagrada za izvršeni genocid, IGK smatra da je važno da se dobije savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde: da li entitet RS treba biti ukinut nakon presuda za genocid od strane Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog krivičnog tribunala? Dobijanje navedenog savjetodavnog mišljenja je ispit i iskušenje ličnog i kolektivnog aktivizma u koje moraju biti uključeni akademski, naučno-istraživački i materijalni kapaciteti BiH i dijaspore. Eliminacija zla, kakvo je entitet RS, blagorodno je za sve narode i građane u BiH, posebno za bosanske Srbe, kako bi svi građani BiH na cijeloj njenoj teritoriji bili istinski slobodni, te otvorili novu priliku za zajedničko kreiranje bolje države BiH. Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde je zato univerzalna ideja i praksa čija realizacija treba ponuditi univerzalnu poruku da se genocid ne isplati, da tvorevina odgovorna za genocid ne može opstati.  

Istina i pravda su sastavni i najbitniji dio budućnosti bolje BiH i svih njenih građana i naroda. Naš motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti. Jer oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjecanja je ljudsko i božije pravo koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetlišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznađa. 
U toj borbi za istinu i pravdu ne zanamaju nas antidržavni, antibosanski elementi i njihov jalov pokušaj da nas zaustave. Ne obaziremo se na prijetnje udružene antibosnske koalicije u i van BiH, posebno Sjevernoj Americi.

Bez obzira na napade mi nikada nećemo bježati od istine, pravde i kulture sjećanja. Jer dokle god postoji entitet RS kao zlodjelo osuđenih ratnih zločinaca nema trajnog mira istine, pravde, nema pobjede antifašizma nad fašizmom.  

 Institut za istraživanje genocida Kanada

Related posts

Sarajevski aerodrom od sutra zatvoren za putnički saobracaj

BHD Info Desk Administrator

Slovenija skinula Bosnu i Hercegovinu s crvene liste

BHD Info Desk Administrator

Ingolstadt: Reuf Avdić cijenjeni stručnjak u čuvenom Audiju

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment