Dopunske škole

On line seminar o stručnom usavršavanju učitelja u dopunskim školama na bosanskom jeziku

banner

Bosanski jezik je osnovna nit koja spaja i povezuje ljude u dijaspori. Ako se jezik zaboravi, ta nit se prekida.

U organizaciji Odbora bosanskohercegovačkih učitelja u Danskoj i Udruženja Otkrij bosanski iz Beča, 10. i 11. aprila tekuće godine, putem aplikacije Zoom, će se održati seminar o stručnom usavršavanju učitelja u dopunskim školama na bosanskom jeziku. Pokrenuta je saradnja sa ljudima bh. porijekla, predavačima i koordinatorima u dopunskim školama u Norveškoj, Finskoj, Kataru, Engleskoj i Danskoj.

Stručno usavršavanje i obrazovanje visokog kvaliteta predstavlja jako važan aspekt u cjeloživotnom učenju. Za maternji jezik i nastavu bosanskog jezika izvan matice postoji, nažalost, vrlo malo ponuda. Naime, takve ponude se čak ne orijentišu na izučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu i nisu prilagođene odgovarajućem planu i programu koji bi bili nastavnicima uputa i pomoć pri realizaciji nastave. Upravo zbog ovakve potrebe formirano je udruženje “Otkrij bosanski” u Beču, koje će u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu ponuditi najsavremenije seminare, prateći najnovije metodičke, didaktičke i jezičke potrebe, namijenjene našim nastavnicima koji predaju nastavu maternjeg jezika u inozemstvu.

Predavači su stručnjaci iz oblasti bosanskog jezika prof. mag. Azra Hodžić-Kadić (Austrija, Otkrij bosanski) i Halid Bulić, vanredni profesor na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Njih dvoje se također bave i problematikom predavanja maternjeg ili bosanskog kao stranog jezika te metodikom predavanja manjinskih jezika.

Neki od ciljeva ovog projekta su sticanje novih naučnih i stručnih saznanja iz oblasti lingvistike, usvajanje savremenih metodičkih i didaktičkih modela u nastavi jezika i književnosti sa fokusom na specifične okolnosti učenje jezika i književnosti izvan matične domovine; uloga višejezičnosti pri očuvanju maternjeg jezika, motivacija kao pokretač za revitalizaciju prvog jezika, kao i certificiranje nastavničkog kadra maternjeg jezika izvan granica Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja kvaliteta nastave.

Ovaj seminar će biti početak jedne prelijepe priče o zajedničkoj saradnji među ljudima bh. porijekla u dijaspori.

Jasminka Hasanbašić

Related posts

Akademik Kemal Hanjalić novi vanjski član Ruske akademije nauka

Urednik BiH Info Desk

VKBI pokreće inicijativu o uspostavi javnih ustanova za bosanski jezik

Editor

Igrajmo se na bosanskom!

Editor

Leave a Comment