BiH dijaspora

PRIJEDOR 21.JULI 2019.: OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUŽENJA BOSANSKI KULTURNI CENTAR (BKC)

banner

Obavještavamo javnost u Bosni i Hercegovini i dijaspori da se u nedjelju 21.jula 2019.godine sa početkom u 19
sati u Prijedoru održava Osnivačka skupština Udruženja Bosanski kulturni centar (BKC) iz Prijedora.


Na Osnivačkoj skupštini očekuje se učešće oko 300 registrovanih delegata i gostiju iz zemlje i inostranstva.
Osnivači udruženja su, u skladu s Ustavom i zakonom, pravni subjekti iz Bosne i Hercegovine koji se bave
promocijom i očuvanjem kulture i umjetnosti i djeluju na području 7 gradova i opština šire regije riječnih slivova
Une i Sane (administrativna područja u oba bosanskohercegovačka entiteta – Republici Srpskoj i Federaciji
Bosne i Hercegovine). Na sjednici će biti razmotreni osnivački akti, statut i imenovani organi udruženja, kao i
nominacije za 14 počasnih članova udruženja (‘’amabsador za kulturu’’ i ‘’počasni član’’ udruženja). Sjedište
udruženja je planirano u Prijedoru, a upis u Registar udruženja i fondacija obaviće se kod nadležnog Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine.
Prisustvo Osnivačkoj skupštini su potvrdili visoki počasni strani gosti i predstavnici diplomatskog kora –
ambasadorica Republike Austrije u Bosni i Hercegovini dr.Ulrike Hartmann, zamjenik ambasadora Republike
Turske u Bosni i Hercegovini Ozgul Šahin, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i
Hercegovini, generalni počasni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj Ahmet Kemal Baysak, počasni
konzul Bosne i Hercegovine u Republici Italiji Diego Moscheni, i mnogi drugi.
Ključni ciljevi udruženja usmjereni su na očuvanje, promociju i razvoj ukupne kulture svih naroda, nacionalnih
manjina, građana i stranih rezidenata koji žive u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonom i međunarodnim
standardima utvrđenim u polju kulture i umjetnosti. U tom smislu ovaj kulturni centar je zamišljen kao platforma i
resursni centar za promociju svih postojećih kulturnih identiteta koji bitišu u području šire regije riječnih slivova
Une i Sane, cijele države i globalno, kao i poligon za internaconalizaciju domaćih kulturnih identiteta ovoga
podneblja na svjetskoj kulturnoj sceni, bez javne ili skrivene namjere da strateški, taktički ili operativno ‘’prisvaja’’,
‘’mijenja’’, ‘’ukida’’, ‘’nameće’’, ‘’uvodi’’, ‘’unitariše’’ ili ‘’osporava’’ na bilo koji način bilo kojem pojedincu ili
društvenoj grupi bilo čije kulturne identitete.
Incijativa je pokrenuta 27.januara 2019, sa formalizacijom odluka inicijative od 2.marta 2019. donesenih od strane
21 organizacije iz zemlje i dijaspore koje imaju preko 2000 registrovnih članova.
Izjave za medije su planirane u vremenu od 18:40 do 19:00 u Pozorištu Prijedor, ulica Branislava Nušića broj
11.
INICIJATIVNI ODBOR UDRUŽENJA / UDRUGE

Related posts

Švicarska: Promocija knjige „Sedžda na čistoj zemlji bosanskoj“

SA SASTANKA U GK BiH U MINHENU: OSNIVA SE REPREZENTATIVNO TIJELO ZA PREDSTAVLJANJE ISELJENIŠTVA U SR NJEMAČKOJ

Djevojčica porijeklom sa naših prostora među najtalentovanijom djecom Njemačke

Copo Sejo

Leave a Comment