BiH

Vijeće ministara BiH naložilo da se migranti prime u “Biru” / Vlast Bihaća odbija?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je vanrednu sjednicu u vezi migrantske krize u BiH.

” Donesen je zaključak da se migranti smjeste u Biru”, potvrdio je za medije ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.

Prethodno je Štab Civilne zaštite Grada Bihaća na hitnoj sjednici održanoj jučer ispred “Bire” jednoglasno usvojio dva zaključka, među kojima i onaj da bi nasilno smiještanje migranata i izbjeglica u “Biru” bez saglasnosti vlasti u Unsko-sanskom kantonu, narušilo sigurnosnu situaciju u tom dijelu BiH.

Sličan zahtjev je imao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji je zatražio od Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH da, “uprkos pritiscima Evropske unije i međunarodne zajednice ne dozvole povratak migranata u nekadašnji kamp ‘Bira’”.

Operativna grupa: Bira ostaje zatvorena, tužilaštva da preispitaju rad institucija

Danas je u Bihaću održan sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona vezano za novonastalu situaciju koja vodi prema humanitarnoj katastrofi na lokaciji Lipa, a koja je proglašena privremenim prihvatnim centrom za ilegalne migrante. 

Članovi Operativne grupe su saglasni sa sljedećim:

„Upozoravamo Vijeće ministara BiH da bilo kakva odluka o povratku migranata u bivšu tvornicu Bira izaziva ogromnu uznemirenost građana, a to potvrđuje njihovo svakodnevno okupljanje te da su spremni vlastitim tijelima i drugim preprekama spriječiti dolazak migranata u Biru. Napominjemo da Bira nema nikakve uslove za prijem tolikog broja migranata i ne postoji minimum sigurnosnih uslova za boravak ilegalnih migranata. 

“Tražimo da Civilna zaštita USK i Grada Bihaća stave na raspolaganje materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse sa kojima raspolažu u pravcu pružanja pomoći za boravak ilegalnih migranata u Lipi.”

“Osuđujemo postupke IOM-a koja je dana 21.12.2020. godine napustila Lipu i ostavila 1.400 migranata bez ikakvih uslova za boravak.”

„Posebno osuđujemo čin demontaže postojećih šatora u Lipi čime je ilegalne migrante dovela u još nehumanije uslove boravka na lokaciji Lipa“, navodi se.

„Pozivamo IOM, UNHCR i DRC da se vrate na lokaciju Lipa u kojem boravi 900 ilegalnih migranata na otvorenom u cilju spriečavanja humanitarne katastrofe koja prijeti. 

“Zadužuje se Crveni krst USK da svakodnevno koordinira podjelu obroka za ilegalne migrante u Lipi te da koordinira humanitarno djelovanje nevladinih organizacija i pojedinaca unutar centra kao i na cijeloj teritoriji USK.” 

Operativna grupa je pozvala Vijeće ministara da migrante izmjesti u azilantske centre Salakovac i Delijaš na 90 dana dok traju radovi u Lipi.  

“Tražimo da VM finalizira aktivnosti za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra Lipa kod Bihaća kao već proglašenog zvaničnog prihvatnog centra te da hitno već od danas započnu aktivnosti koje su neophodne a odnose se na postavljanje kontejnera za smještaj migranata i to na način da se prebace iz Bire na Lipu.”

„Pozivamo nadležne institucije BiH, posebno nadležna tužilaštva da preispitaju rad i postupanje Službe za poslove sa strancima i Ministarstva sigurnosti BiH prilikom nekoordiniranih pokušaja relociranja migranata sa Lipe van teritorije USK čime je usložnjena zdravstveno-epidemiološka i sigurnosna situacija na području USK i time prouzrokovana ugroženost života ilegalnih migranata. Tražimo da se preispita zakonitost odluka Vijeća ministara BIH u pogledu proglašavanja privremenih prihvatnih centara na području USK.”

“Tražimo da se putem Službe za poslove sa strancima izvrši deportacija svih ilegalnih migranata kojima je istekla potvrda o boravku na teritoriji BiH.”

MUP USK – ministar Kljajić odgovorio Vijeću ministara: Migranti ne mogu u ‘Biru’

Upoznati smo da se trenutno odvijaju aktivnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa donošenjem zaključka kojim će se od vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća
zatražiti da bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju “Bira” u Bihaću, kaže se u uvodu odgovora ministra unutrašnjih poslova USK Nermina Kljajića upućenom Vijeću ministara, Ministarstvu sigurnosti i drugim uključenim institucijama.

“S tim u vezi, dužni smo vas upoznati o tome da je Skupština Unsko-sanskog kantona donesenom Odlukom broj: 01-02-3-290/20 od 23.12.2020. godine zauzela stav da ne prihvata povratak ilegalnih migranata u prihvatni centar “Bira) u Bihaću, zbog već viđene narušene sigurnosno i zdravstveno – epidemiološke situacije građana i njihove imovine. Istom Odlukom Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona zaduženi su da poduzmu sve mjere i radnje u cilju očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke zaštite građana. U tom pravcu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u obavezi je poštivati i provoditi odluke koje donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, te bi izvršavanje radnji prihvata i smještaja određenog broja migranata na navedenu lokaciju, na način kako se to namjerava naložiti zaključkom Vijeća ministara BiH predstavljalo radnje
postupanja kojima se direktno krši odluka najvišeg zakonodavnog tijela Kantona”, rečeno je u odgovoru, prenosi Patria.

S druge strane, dodaje se, temeljem odredbi Ustava Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona“, broj: 1/4 i 11/04), te Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko- sanskog kantona („Službeni glasnik USK“ broj: 13/16), institucije kantonalnog nivoa vlasti nemaju nadležnost vršiti radnje prihvata i smještaja ilegalnih migranata, niti se istima poduzimanje takvih radnji može naložiti. U svom dosadašnjem postupanju sa ilegalnim migrantima, Ministarstvo je poduzimalo radnje i aktivnosti u pravcu osiguravanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i imovine, budući da su izostale reakcije nadležnih državnih institucija da uspostave kontrolu nad stanjem koje bilo na granici eskalacije. 

“Kao što ste i sami svjesni činjenice, na području našeg Kantona u ovom momentu nalazi se veći broj stranaca – ilegalnih migranata koji trenutno borave na otvorenom prostoru nekadašnjeg tranzicionog centra “Lipa” bez elementarnih uvjeta za njihov smještaj, što predstavlja veliki humanitarni problem. Međutim, Vijeće Ministara BiH mora imati u vidu činjenicu da se Unsko-sanski kanton već tri godine samostalno ili uz neznatnu pomoć viših nivoa vlasti nosi sa posljedicama uzrokovanim migrantskom krizom te da najveći teret ove krize nosi Ministarstvo unutrašnjih poslova koje danonoćno radi na očuvanju povoljnog stanja
sigurnosti. Smatramo neophodnim podsjetiti vas na događaje koji su se dešavali tokom mjeseca oktobra 2018. godine kada su građani Grada Bihaća samoorganizovano blokirali magistralne puteve prema Sarajevu, zaustavljajući pri tom sve autobuse koji su prevozili putnike te putem masovnih demonstracija u pokretu blokirali rad nekolicine institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima migracija.
Isto tako, dužni smo vam ukazati na okolnost da protesti građana Grada Bihaća pred nekadašnjom tvornicom "Bira" traju već mjesecima, posljednjih dana u jačem intenzitetu te da bi postupanje u skladu sa vašim zaključkom u svakom slučaju dovelo do značajnog ugrožavanja sigurnosne situacije na području našeg Kantona obzirom na očekivani bunt građana. Prema našim procjenama, izmještanje migranata dovelo bi do ogromnog nezadovoljstva građana što bi u konačnici rezultiralo masovnim neredima”, rečeno je. 

Kljajić u odgovoru napominje da ovom Ministarstvu nije poznat zakonski osnov za uspostavljanje privremenih prihvatnih centara, imajući u vidu da propisi koji uređuju oblast migracija propisuju uspostavljanje centara za prihvat i smještaj tražitelja azila, koji se osniva u okviru Ministarstva sigurnosti i predstavlja specijaliziranu ustanovu namijenjenu za smještaj i prihvat tražitelja azila u BiH – član 34. Zakona o azilu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 11/16).

“Cijenimo da će Vijeće ministara BiH u potpunosti razmotriti sve navedene okolnosti na koje smo ranije ukazivali, naročito činjenicu da navedeni objekat nije bio predmetom postupka u kojem se trebalo utvrditi ispunjavanje uvjeta koji su domaćim zakonodavstvom propisani za osnivanje prihvatnih centara za smještaj migranata”, zaključio je Kljajić u odgovoru. 


Odgovori su upućeni: Vijeću ministara BiH, Delegaciji EU u BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica BiH, DRC Vijeće za izbjeglice, IOM-u, UNHCR-u, Misiji OSCE-a u BiH, Vladi USK, načelnicima i Civilnoj zaštiti USK.

Patria

Related posts

Bijeli golub ponovo (ne)leti 332: TAJNA JEDNOG USB-a (11)     

BHD Info Desk Administrator

Interpol: Raspisana potjernica za Miloradom Krunićem

BHD Info Desk Administrator

Preminuo bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment