BiH dijaspora

„Dijaspora za razvoj“: Dijaspora je spremna podsticati investicije

banner

Završnoj konferenciji projekta „Dijaspora za razvoj“ prisustvalo je oko 200 učesnika i učesnica – predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i institucija vlasti na svim nivoima, organizacija dijaspore i istaknuti pojedinci iz dijaspore iz BiH, partnerskih općina i gradova i privatnog sektora, te predstavnici Ambasade Švicarske, UNDP-a i IOM-a u BiH.

Cilj konferencije bio je predstaviti najvažnije rezultate koji su postignuti i najuspješnije prakse koje su realizirane u saradnji sa dijasporom, te razmijeniti iskustva na koji način uključiti dijasporu u društveno-ekonomskirazvoj zemlje i jačanje institucija za saradnju sa dijasporom na svim nivoima vlasti u BiH.

U Švicarskoj, već stotinama godina znamo da je migracija jedan vrlo važan faktor razvoja, na koji se mi oslanjamo i danas. U Švicarskoj trenutno živi preko 60.000 osoba koje su porijeklom iz BiH i oni aktivno doprinose razvoju i društvu. U tome leži i značaj dijaspore. Mi smo kroz ovaj projekat htjeli stimulisati dijasporu da da svoj doprinos razvoju Bosne i Hercegovine“, istakao je Siroco Messerli, direktor za razvojnu saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Angažman dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, uspostavljanje odnosa povjerenja i ličnog angažmana s pojedincima, zajednicama, kompanijama i vlastima u BiH. Međutim, za veći angažman dijaspore, moraju se stvoriti konkretnije mogućnosti.

Prije svega želim početi tako što ću se zahvaliti Švicarskoj za finansijsku podršku projektu Dijaspora za razvoj u protekloj deceniji i za njihov obećani nastavak angažmana. Švicarska je jedini donor koji kontinuirano radi sa dijasporom, ne samo u BiH, nego i u regiji. Također želim istaknuti i našu saradnju s Međunarodnom organizacijom za migracije, kao i s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, koji su bili neizostavan instrument u implementaciji ovog projekta“, rekla je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Tokom projekta Dijaspora za razvoj od 2016-2020. godine, koji je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, a kojeg je provodio Razvojni program UN-a u saradnji sa IOM-om u BiH, ostvareni su brojni rezultati. Neki od njih su:

–          Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je pokrenulo virtuelnu platformu za dijasporu, na kojoj se ljudi i ideali mogu sastati i uvezati.

–          Danas s ponosom možemo reći da je, zahvaljujući doprinosu dijaspore, više od 3.000 muškaraca i žena profitiralo od novih radnih mjesta i poboljšanja sredstava za život.

–          Više od 300 javnih institucija razmijenilo je znanje i iskustvo u procesima rada i razvojnim rješenjima sa stručnjacima iz dijaspore u različitim oblastima djelovanja.

–          Umrežavanje, kontinuirana komunikacija, partnerstvo i b2b razmjena između više od 100 domaćih kompanija sa stručnjacima iz dijaspore omogućili su direktno kreiranje kreiranje više od 400 novih radnih mjesta i zajednička ulaganja između lokalnih samouprava, privatnog sektora i članova dijaspore u vrijednosti od šest miliona KM.

–          I još mnogo toga.

Rezultati projekta su prikazali da je dijaspora spremna podsticati investicije, ubrzati konkurentnost lokalnih kompanija i lokalnih zajednica i jednostavno doprinijeti boljem kvalitetu života u BiH ukoliko se stvore potrebni uslovi i prilike za njihov angažman.

Izvor: dijaspora.mhrr.gov.ba

Related posts

Završeno 24. „Ljeto na Sani“: Nigdje tako k’o u Bosni nema

Editor

St. Louis: Mladi Bosanac spasio život jednoj osobi u Americi

BHD Info Desk Administrator

Bosansko Akademsko Društvo u Austriji: Poziv na serijal javnih online predavanja i dijaloga

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment