Related posts

London: “Basic Bosnian in 10 Lessons” – udžbenik bosanskog jezika za strance

Urednik BiH Info Desk

Predstavljen novi Pravopis bosanskog jezika lingviste Dr. Senahida Halilovića : Kao autora Pravopisa, oduševljava me ideja da će on u svakom trenutku biti dostupan širokoj publici

Zoom-Meeting: Bosanski jezik u Austriji

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment