EVO NAMA RADOSNA BAJRAMA

Bajram je najveći praznik muslimana,

na koji se obilaze živi i mrtvi,

daruju djeca i odrasli,

i slasno jede bajramska hrana

u porodičnom krugu

tri dana Bajrama.

I sav se narod veseli,

radost se s komšijama dijeli,

dobro se boljim vraća

svi ljudi su sestre i braća.

I svima su radosna lica,

radosno treperi svaki grad,

sa srcima punim ljubavi

slavi star i mlad.

Dok jedemo bajramski ručak,

trahanu, pirjan, baklavu,

sretni što smo u Islamu 

i zahvalni dragom Allahu.

Poželimo svima nama

da osjetimo bereket u sebi

i podjelimo sa svima drugima

blagodati Ramazana i radost Bajrama.

S porukom svima u svijetu

Bajram Šerif Mubarak Olsun,

večeras kad se sa sarajevskog Vratnika

oglasi zadnji ramazanski plotun.

Burlington, 30.5.2020

Zijad Bećirević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit us on Facebook